ČTPT – Česká technologická platforma pro textil

Oficiální název technologické platformy

ČTPT – Česká technologická platforma pro textil

Popis technologické platformy

Česká technologická platforma pro textil (ČTPT) je sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zástupce českého textilního a oděvního průmyslu, zástupce výzkumných a vzdělávacích institucí a zástupce příbuzných průmyslových odvětví a vědeckých oborů, jakož i veřejné orgány.

Cílem platformy je připravit a realizovat dlouhodobou vizi rozvoje českého textilního a oděvního průmyslu a realizací Strategické výzkumné agendy nastartovat proces vedoucí k posílení inovací, konkurenceschopnosti a růstového potenciálu tohoto významného průmyslového odvětví.

Členové

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, AVOZ ČR - Asociace výrobců a obchodníků sportovního zboží České republiky, CLUTEX — klastr technické textile o.s., CNM textil a.s., GF Machinery s.r.o., Inotex spol. s r.o., Interes21 s.r.o., Nová Mosilana, a.s., SILK & PROGRESS, spol. s r.o., SINTEX a.s., Stap a.s., Svitap J. H. J. spol. s r.o., Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní, Textilní zkušební ústav s.p., VEBA, textilní závody a.s., VÚB a.s., VÚTS a.s.

Sídlo - kraj

U Jezu 525/4, Liberec – Liberecký kraj


Kontakt:

Ing. Miloš Beran, manažer, tel.: +420 724 511 362, beran@atok.cz

Adresa:

ČTPT – Česká technologická platforma pro textil, U Jezu 525/4, 46001  Liberec


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR