ČTPT – Česká technologická platforma pro textil

Oficiální název technologické platformy

ČTPT – Česká technologická platforma pro textil

Popis technologické platformy

Česká technologická platforma pro textil (ČTPT) je sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zástupce českého textilního a oděvního průmyslu, zástupce výzkumných a vzdělávacích institucí a zástupce příbuzných průmyslových odvětví a vědeckých oborů, jakož i veřejné orgány.

Cílem platformy je připravit a realizovat dlouhodobou vizi rozvoje českého textilního a oděvního průmyslu a realizací Strategické výzkumné agendy nastartovat proces vedoucí k posílení inovací, konkurenceschopnosti a růstového potenciálu tohoto významného průmyslového odvětví.

Členové

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, AVOZ ČR - Asociace výrobců a obchodníků sportovního zboží České republiky, CLUTEX — klastr technické textile o.s., CNM textil a.s., GF Machinery s.r.o., Inotex spol. s r.o., Interes21 s.r.o., Nová Mosilana, a.s., SILK & PROGRESS, spol. s r.o., SINTEX a.s., Stap a.s., Svitap J. H. J. spol. s r.o., Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní, Textilní zkušební ústav s.p., VEBA, textilní závody a.s., VÚB a.s., VÚTS a.s.

 

Sídlo - kraj

U Jezu 525/4, Liberec – Liberecký kraj


Kontakt:

Ing. Miloš Beran, manažer, tel.: +420 724 511 362, beran@atok.cz

Adresa:

ČTPT – Česká technologická platforma pro textil, U Jezu 525/4, 46001  Liberec

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 603,91 kB 12.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 573,14 kB 12.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR