logo CREA Hydro&Energy

Oficiální název klastru

CREA Hydro&Energy, o.s.

Popis klastru

CREA Hydro&Energy, o.s. je klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Občanské sdružení CREA vzniklo dne 19. 6. 2008, klastr již ale funguje od roku 2005.Hlavními obory činnosti CREA jsou vodní stavby, vodní elektrárny a čerpací a závlahové systémy. Klastr CREA získal podporu v první i ve druhé výzvě programu Spolupráce – klastry, kde bylo podmínkou zapojení do mezinárodního projektu. Klastr CREA se zapojil do mezinárodního vědeckovýzkumného projektu CORNET.

Nosným oborem projektu CREA jsou technologie pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie. Geografickým těžištěm je Jihomoravský kraj. Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a prosazení celku i jednotlivých členů na zahraničních trzích. Vedlejším cílem je přispět k rozvoji oboru v českém i v mezinárodním měřítku a rozvíjet spolupráci firem s vysokými školami, ústavy a zahraničními partnery.

Teritoriální zaměření pro zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění produktů je především na země mimo EU s nižším stupněm rozvoje. Pro oblast síťování a vytváření partnerských vztahů jsou upřednostňovány asociace a partneři z EU a vyspělých zemí.

Členové

AQUA PROCON s.r.o., AQUAS vodní díla s.r.o., Český hydrometeorologický ústav, GEOtest, a.s., HG partner s.r.o., AW-DAD, s.r.o., MATOUŠEK CZ a.s., Mendelova univerzita v Brně, PS PROFI s.r.o., Sigmainvest spol. s r.o., Strojírny Brno, a.s., URGA s.r.o., VODNÍ DÍLA-TBD a.s., Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

Aktivity klastru

Činnost klastru je zaměřena především na projekty v oblastech výzkumu, vývoje a inovace, rozvoj lidských zdrojů a propagace. Výzkumné projekty se soustřeďují na následující oblasti: Vývoj nových metod pro zvýšení bezpečnosti přehrad; Vývoj speciálních technologií a metodik pro odpadové hospodářství; Vývoj speciálních technologií pro využití energie.

Zajímavosti

Klastr CREA Hydro&Energy o.s. v rámci služeb své pobočky v Iráku nabízí konzultantskou činnost pro ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů Kurdské regionální vlády při výstavbě nových vodních děl v severním Iráku. Klastr CREA Hydro&Energy byl oficiálním partnerem celosvětové konference v oboru přehrad a vodních elektráren HYDRO 2011, která se konala v Praze v říjnu 2011. Klastr CREA Hydro&Energy je zapojen do mezinárodního projektu v rámci CORNET, jenž je zaměřen na tzv. recyklaci vody/water recycling, tedy využití ozonu v terciárním čištění odpadních vod s možností opětovného využití pro průmyslové účely.

Příklad výstupů klastru

V rámci projektu vývoj speciálních technologií pro využití energie klastr vyvinul hydraulický návrhu profilu pro dva typy vodních turbín – nízkospádové aplikace pro malé vodní elektrárny (viz. obr) a mikrozdroje pro nezasíťované oblasti. Vedlejšími výstupy projektu jsou modelové přístroje pro měření parametrů daných turbín. Projekt byl realizován v letech 2009 – 2012 za účasti 8 členů klastru.

Dalším z úspěšných výstupů činnosti klastru je vývoj nových metod pro zvýšení bezpečnosti přehrad, které představují komplexní multioborový přístup ke zvyšování bezpečnosti vodních děl a jsou dobře využitelné doma i v zahraničí.

Sídlo – kraj

Brno – Jihomoravský


Kontakt:

Ing. Břetislav Skácel, manažer klastru, tel.: 602 453 273, crea@creacz.com

Adresa:

Crea, Traubova 1546/6, 602 00  Brno


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR