logo Clutex

Oficiální název klastru

CLUTEX – klastr technické textilie, o.s.

Popis klastru

Klastr jako právnická osoba vznikl na základě rozhodnutí ustavující valné hromady v březnu 2006. Klastr získal v roce 2006 titul Klastr roku a byl vyhlášen jako úspěšný projekt programu KLASTRY OPPP. Klastr CLUTEX získal podporu i ve druhé výzvě programu Spolupráce – klastry, kde bylo podmínkou zapojení do mezinárodního projektu. Klastr CLUTEX se zapojil do mezinárodního vědeckovýzkumného projektu CORNET.

Projekt klastru navazuje na úspěšný projekt Vznik a rozvoj klastru. Posláním klastru je koordinace a spolupráce zejména textilních a oděvních firem, organizací zabývajících se vývojem a výzkumem, univerzity a dalších subjektů. Cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, zajištění inovací vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických textilií včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě.

Členové

ATOK, ELAS s.r.o., GF MACHINERY s.r.o., HEDVA, a.s., INOTEX spol. s r.o., KOH-I-NOOR a.s., LICOLOR a.s., NYKLÍČEK a spol. s r.o., Papillons a.s., Retex a.s., SILK & PROGRESS spol. s r.o., SINTEX a.s., STAP a.s., SVITAP J. H. J. spol. s r.o., Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní, Textilní zkušební ústav, s.p., VEBA, textilní závody a.s., VÚB a.s., Výzkumný ústav textilních strojů, a.s. , WICO B.G.M., a.s., ZITEX s.r.o.

Aktivity klastru

Aktivity klastru jsou zaměřeny především na projekty v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, rozvoj lidských zdrojů a propagace – vývoj technologie pro tvorbu vrstevnatých struktur obsahujících textilní mřížky, jejímž výstupem je definování technických požadavků na pořízení linky pro tvorbu laboratorní linky, výzkum použití speciálních vláken pro výrobu textilií. Studie optimalizace hodnot užitných vlastností textilních výrobků určených pro oblast wellness and spa, jejímž výstupem je nová tkanina chráněná užitným vzorem. Dále se klastr např. zaměřuje na vývoj filtračních textilií s odolností vůči UV záření, inovace oděvních textilních výrobků, ochranných oděvů, ložního prádla a geotextili, analýzu a inovace technologie měření propustnosti tepla, inovace technických textilií s nehořlavými vlastnostmi, vývoj povrstvených textilií s přidanou hodnotou a následnou propagace výstupů společných aktivit klastru na veletrzích a výstavách.

Zajímavosti

Držitel titulu Klastr roku 2006, projekt programu OPPP - KLASTRY. Zapojení klastru do mezinárodního vědeckovýzkumného projektu CORNET, projektů 7. RP, Leonardo da Vinci, INTERREG III, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Cíl 3 – Program na podporu příhraniční spolupráce, Europe INNOVA. Nominace na ocenění European Business Awards 2012/13 v kategorii „UKTI Award for Innovation“.

Příklady výstupů klastru

Laboratorní zařízení pro tvorbu textilní mřížky je výstupem projektu, jehož cílem bylo vyvinout a zkonstruovat laboratorní linku schopnou produkovat textilii ve formě textilní mřížky v kombinaci s vrstvením pro výrobu speciálních membrán, vodivých textilií, ochranných textilií s obsahem anorganických a kovových vláken. Linka je využívána pro ověřování kvality vzniklé mřížky v závislosti na využitém materiálu a jeho geometrické a mechanické vlastnosti. Laboratorní zařízení slouží jako modelový vzorek linky s možností navrhovat její variace dle požadavků textilních firem. Na projektu, který probíhal v letech 2009 – 2011, se podílelo 7 členů klastru.

Výstupem projektu optimalizace hodnot užitných vlastností textilií pro výrobu oděvů z oblasti wellness and spa je technologie chráněná patentem – kvalitativní parametry nové textilie získaly práva na označení QZ – Česká kvalita. Projekt byl realizován za účasti 5 členů klastru v letech 2009–2010.

Sídlo – kraj

U Jezu 525/4, Liberec – Liberecký


Kontakt:

Ing. Libuše Fouňová, manažerka klastru, tel: +420 485 302 101, +420 603 200 805, founova@clutex.cz

Adresa:

CLUTEX, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR