CGMC – klastr obecného strojírenství

logo klastru

Oficiální název klastru

Klastr obecného strojírenství

Popis klastru

Klastr obecného strojírenství vznikl v roce 2009 se sídlem v Plané nad Lužnicí. Klastr obecného strojírenství je seskupením strojírenských podniků a společností / institucí, jejichž činnost navazuje na obor strojírenství. Na základě analýzy potřeb a plánů členských společností byla působnost klastru rozšířena na obecné strojírenství s důrazem na rozvoj mezioborových vazeb ve třech specializovaných oblastech, a to manipulační a přepravní zařízení, automatizace a robotizace a energetika – zařízení pro energetiku.

Posláním klastru je přispívat k růstu konkurenceschopnosti strojírenských společností v regionu prostřednictvím aktivní podpory inovačních a marketingových činností svých členů v rámci společných projektů. Společné projekty klastru jsou zaměřeny především na podporu růstu přidané hodnoty, zvyšování produktivity a snižování nákladů členských firem.

Členové

BRISK Tábor a.s., E S L, a.s., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., KOVO Koukola,s.r.o., BOHEMIA MACHINE s.r.o., UNIS - STROJ CZ a.s., Regionální hospodářská komora Brno, STROS – Sedlčanské strojírny, a.s., Roman Hřebabecký, HYDRAULIC CR, spol. s r.o., Hospodářská komora Jihlava, F M P a.s., MetalPlast Lipník n. B. a.s., Jihočeská hospodářská komora, BEVAKO s.r.o., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., KOVOSVIT MAS, a.s., TERMOS, spol.s.r.o., KOVO PLANÁ a.s., PNP Praha, a.s., KEMA Registrovaná Kvalita Česká Republika spol. s r.o., Miloslav Pech, UNISVAR CZ s.r.o., SEPARA - EKO, spol. s r.o., Západočeská univerzita v Plzni, VSP DATA a.s., MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o., AUTEC-Engineering s.r.o., Festo, s.r.o., ENBRA, spol. s r.o., Euro SITEX s.r.o., UCHYTIL s.r.o., ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, TESLA Jihlava, a.s., Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, LARAT s.r.o., MODIA, a.s. a další

Aktivity klastru

Aktivity klastru jsou zaměřeny především na podporu růstu přidané hodnoty, zvyšování produktivity a snižování nákladů členských firem. Aktivity lze rozdělit do 4 hlavních oblastí: Poskytování vývojové infrastruktury – CGMC provozuje 7 center sdílených služeb vybavených specializovanými vývojovými a testovacími zařízeními, která v současnosti zajišťují vývojové služby nejen pro členy Klastru, ale i pro ostatní strojírenské podniky. Centra jsou vybavena nejmodernější technologií, příkladem může být měrové a zkušební centrum s měřícími systémy a s atomovým absorpčním spektrometrem; vývojové výtahové pracoviště apod. Součástí těchto služeb je i zprostředkování spolupráce odborníků z partnerských univerzit na řešení konkrétních inovačních projektů členů Klastru. Dále kolektivní výzkum a vývoj – CGMC realizuje ve spolupráci s partnerskými univerzitami a V&V partnery společné projekty průmyslového výzkumu. Třetí oblastí je poradenství v oblasti podnikání a inovací – CGMC působí dlouhodobě jako prostředník mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Zaměřujeme se především na poradenství v oblasti předvýrobní fáze (marketing a průzkumy trhů, vývoj a testování, správa duševního vlastnictví, financování projektů a rozvoj lidských zdrojů) a síťového podnikání. Poslední aktivitou je Příprava Technologického parku Jihlava – projekt vědeckotechnického parku s inkubátorem.

Příklad výstupů klastru

Jedním z hlavních výstupů projektu je vybavení Centra sdílených služeb, která jsou vybavena technickou infrastrukturou pro realizaci společných vývojových projektů z oblastí automatizačního modulárního systému, výroby nástrojů a forem a zařízení pro měření energií. Zařízení byla vybrána tak, aby podporovala rozvoj meziooborové spolupráce a interdisciplinární přístup k inovacím.  Jedno z nejvýznamnějších je centrum „Simulace a modelování automatizace reálných výrobních procesů“. Centrum je vybaveno dvěma specializovanými pracovišti:

Pracoviště pružného výrobního systému – umožňuje ověřování optimální míry automatizace výroby s ověřováním možností pracovní diagnostiky. Jedná se interakci funkčního modelu CNC frézky a funkčního modelu CNC soustruhu ve spojení s manipulačním průmyslovým robotem pro potřeby zkoumání možných propojení jednotlivých toků v rámci pružného výrobního systému s ohledem naoptimalizaci.

Pracoviště procesní automatizace – umožňuje modelování aplikace automatizace v mechatronice a simulace nejen reálných výrobních procesů, ale i různých extrémních a havarijních stavů.

Sídlo – kraj

Planá nad Lužnicí – Jihočeský


Kontakt:

Mgr. Petr Todorov, projektový manažer, todorov@maestroj.cz

Adresa:

Klastr obecného strojírenství, Chýnovská 535, 391 11, Planá nad Lužnicí


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR