Český pivovarský klastr

logo

Oficiální název klastru

Český pivovarský klastr

Popis klastru

Český pivovarský klastr byl založen v roce 2008. Klastr byl vytvořen za účelem spolupráce především malých a středních firem s terciární sférou v regionu jižních, středních Čech a Vysočiny. Klastr sdružuje subjekty, které chtějí inovovat, vyvíjet a propagovat nové produkty a nemají dostatečný lidský, technický a finanční potenciál k zajištění celého procesu. Snahou klastru je společně obstát na trhu proti zostřující se konkurenci prostřednictvím specifičnosti produktů vyráběných tradičními českými postupy a inovační aktivitou.

Vizí klastru je vytvořit funkční spojení pivovarů prosazující a podporující jejich zájmy na trhu v ČR i v zahraničí. Zajistit pro členy klastru vědeckotechnické zázemí pro jejich projekty a k naplnění vize zajistit finanční podporu pro činnost a prostřednictvím rozvoje inovativních technologií a výrobních postupů. Cílem klastru je prostřednictvím rozvoje inovativních technologií a výrobních postupů zabezpečit rozvoj produkce senzoricky stabilních, tradičních českých nápojů (piva i nealko) na vyšší a evropsky specifické kvalitativní úrovni, které budou významně přispívat k zvyšování zdraví a pohody (well-being) české a evropské populace.

Cíl klastru je podpořit vnímání české kvality nápojů a zdravotní prospěšnosti u spotřebitelů a zajistit pro české producenty nápojů optimalizovaný, ekonomicky efektivní systém pro produkci, prodej a společnou propagaci regionálních piv a nealko nápojů. V podstatě se jedná o zajištění a podporu inovací a vývoje nových piv a tradičních regionálních specialit. Strategií klastru je zapojení regionálních autorit do zavedení systému certifikované značky zdravých a kvalitních českých piv včetně její propagace u spotřebitelů v rámci celé ČR a zahraničí, zejména v příhraničních oblastech Rakouska, Německa. Klastr vytváří prostředí pro rychlejší inovační proces piv zapojením expertů z oboru v návaznosti na tradice regionu a produkci regionálních specialit. Současně se předpokládá navýšení exportu malých a středních firem se zajištěným dlouhodobým ekonomickým efektem pro zúčastněné členy klastru. Podstatným a nezbytným prvkem projektu je spolupráce s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Členové

Pivovar Samson a.s., Kokořínský pivovar s.r.o., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., Podkováň, s.r.o., Pivovar Nymburk, spol. s r.o., DUP - družstvo Pelhřimov, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky, Aequilibrium, s.r.o., Czech Brewmasters s.r.o., AND - S, s.r.o., Magnos, s.r.o., Tambu s.r.o., Staročeský pivovárek, s.r.o. 

Aktivity klastru

Společný nákup surovin, materiálů; zajištění pestrosti nabídky českých piv na tuzemském trhu; podpora obchodních aktivit s cílem nárůstu exportu; prověření fáze technologie; senzorické profily produktů členu klastru; ověření probiotických faktorů piva (Evidence Based Medicine); pokusit se vytvořit projekt „typické české pivo“; společná propagace; Zvyšování profesní a odborné způsobilosti zaměstnanců; vstupní kontrola pivovarských surovin - pravidelná, namátková, předkupní apod.; technologický audit; spolupráce v oblasti certifikací – HACCP, ISO, BRC, IFS apod.

Sídlo – kraj

Lidická tř. 458/51, České Budějovice  – Jihočeský kraj


Kontakt:

Ing. Jitka Hanzlovská, jednatelka klastru, tel.: +420 383 312 421, info@pivoklastr.cz

Adresa:

Český pivovarský klastr, Lidická tř. 458/51, 370 03  České Budějovice


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR