Česká vodíková technologická platforma

Česká vodíková technologická platforma

Oficiální název technologické platformy

Česká vodíková technologická platforma

Popis technologické platformy

Posláním Platformy je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR. Platforma dále přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a to v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

 

Platforma:

  • usiluje o zapojení svých členů do European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform a dalších klíčových evropských a světových organizací zabývajících se vodíkem
  • systematicky mapuje rozvoj v oblasti vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích
  • sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR
  •  systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.
  • zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství provozováním webových stránek a organizací tématických seminářů a konferencí
  • poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkového hospodářství
  • zpracovává projekty z oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich realizátory
  • je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj vodíkových technologií a vodíkové hospodářství v ČR
  • propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v zahraničí

Členové

Centrum výzkumu Řež s.r.o., ČVUT FS, Linde Gas a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., Technická univerzita v Liberci, ÚJV Řež a.s., UNITEC HYDROGEN, a.s., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., VŠCHT Praha, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., AIR PRODUCTS spol. s r.o., Vysoká škola báňská

Sídlo - kraj

Hlavní 130, Husinec – Středočeský kraj


Kontakt:

Ing. Luděk Janík, ředitel, tel.: +420 266 172 473, +420 606 745 193, jni@ujv.cz

Adresa:

Česká vodíková technologická platforma, Hlavní 130, 25068  Husinec

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 1,51 MB 20.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 1,59 MB 20.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR