Česká technologická platforma strojírenství

Česká technologická platforma strojírenství

Oficiální název technologické platformy

Česká technologická platforma strojírenství (ČTPS)

Popis technologické platformy

Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující klíčové hráče daného odvětví, a to zejména průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce a národní orgány veřejné správy. Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Úkolem ČTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

Cíle ČTPS:

  • Zapojením se do hlavních činností Evropské technologické platformy (ETP) Manufuture, a dalších ETP a to převážně:

           -- zpracováním vize rozvoje jednotlivých oborů i celého sektoru

           -- tvorbou strategie pro rozvoj moderních strojírenských technologií

           -- spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

           -- vypracováním strategií výzkumu v oblasti strojírenství

           -- iniciováním a prováděním výzkumu v oblasti strojírenského průmyslu

           -- realizací výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi

  • Zvyšováním konkurenceschop­nosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti strojírenského průmyslu realizací výše uvedených bodů.
  • Vytvářením efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem v oblasti strojírenství prostřednictvím iniciace a prováděním vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.
  • Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisůsouvisejících se vzděláváním v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní vzdělávání v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.
  • Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisůsouvisejících s výzkumem a vývojem v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní V a V v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.
  • Propagací inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v českém strojírenství.

Členové

ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU v Liberci, ASI, VŠB TU Ostrava, Svaz nástrojáren, Společnost pro obráběcí stroje, Lintech, spol. s r.o., ALV ČR, SAP, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., CZ LOKO a.s., VÚKV a.s., VÚTS, a.s., Rieter CZ, a.s., COMTES FHT a.s., Svaz kováren ČR, o.s., Sdružení pro Cenu ČR za jakost, Česká statistická společnost, Česká společnost strojírenské technologie, Svaz strojírenské technologie, VVV MOST spol. s r.o., Česká společnost pro nové materiály a technologie, ELCERAM a.s.

 

Sídlo - kraj

Teslova 1202/3, Plzeň – Plzeňský kraj


Kontakt:

Ing. Jiří Barták, tajemník, tel.: +420 602 329 885, bartak@ctps.cz

Adresa:

Česká technologická platforma strojírenství, Teslova 1202/3, 30100  Plzeň

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 1,44 MB 12.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 1,52 MB 12.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR