logo ATOMEX

Oficiální název klastru

ATOMEX GROUP, z.s.p.o.

Popis klastru

ATOMEX GROUP je sdružení inovativních českých výrobních, obchodních a inženýrských firem se zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek technologického zařízení pro: energetiku, včetně OZE, jaderné elektrárny, teplárny a spalovny, čističky odpadních vod, chemický a petrochemický průmysl, automobilový průmysl, atd. Klastr byl založen 25. 3. 2009. V roce 2011 získal klastr v rámci programu podpory (OPPI) Spolupráce - klastry dotaci na řešení společného projektu ATOMEX4ENERGY.

Zaměření klastru:

 • dodávky pokročilých produktů a technologií pro výrobu energie včetně jaderné
 • provozování podnikatelského inkubátoru pro inovační firmy v rámci zařízení pro výrobu energií
 • spolupráce s národními i zahraničními vědecko-výzkumnými a obchodními organizacemi při realizaci dodávek
 • rozvoj informačních systémů pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Cíle a opatření klastru:

 • dodávat kvalitní výrobky pro energetiku a další obory
 • kompletovat rozšířeným sortimentem celé provozní soubory dle projekčního řešení partnerských inženýrských organizací
 • zavádět nové výrobky
 • docílit min. 70% produkce na export
 • inovace v technologii výroby
 • recertifikace
 • zlepšit materiální podmínky pro inženýrskou činnost a řízení procesu

Členové

AURA a.s., B&Bartoni, spol. s r.o.,BAEST Machines & Structures, a.s.,Best Consulting & Training s.r.o., FK systém – povrchové úpravy, s.r.o., DEL a.s., firstNET, a.s., H Project s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., LAPP KABEL, s.r.o., LVOS, s.r.o., MBNS – international, spol. s r.o., MICO, spol. s r.o., ZVU POTEZ a.s., Univerzita Pardubice, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Aktivity klastru

ATOMEX GROUP je zaměřen na výzkum a vývoj, inovace a spolupráci s terciární sférou, využívá všech forem podpory exportu, organizuje modernizaci výrobních technologií, kontrolních metod a výpočetní techniky. Řeší akceschopný dodavatelský systém pro investiční celky, organizuje vzdělávání personálu, spolupráci s vyššími dodavateli (EPC) a bankami.

Členové dodávají zařízení pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl, ekologii, hutnictví a těžký průmysl a dopravu. Klastr je schopen řešit konstrukčně, technologicky a výrobně dodávky strojní a elektro.

Klastr je zapojen do dvou projektů. V projektu ATOMEX4ENERGY řeší mimo jiné mobilní měřící 3D pracoviště, které již je od roku 2012 v provozovně ve Žďáru nad Sázavou plně využíváno. Druhý projekt ATOMEX4EXPORT je zaměřen na podporu exportu, rozšíření klastru a dokompletování dílčích projektů z prvního projektu ATOMEX4ENERGY. Strategie klastru je určována cílem vybudovat akceschopný, pružný dodavatelský systém pro investiční celky dle přání zákazníků s cílem v budoucnosti převzít funkci vyššího dodavatele (EPC).

Sídlo – kraj

Černoleská 1930, Benešov – Středočeský


Kontakt:

Ing. Jan Bartošic, výkonný ředitel sdružení, tel.: +420 733 643 676, atomex@atomex.cz

Adresa:

ATOMEX GROUP, Černoleská 1930, Benešov


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR