Můj první milion

Podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci.

milion

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum, které je zřízená Zlínským kraje a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a která se zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

Co můžeš v soutěži získat:

 • zajímavé finanční a věcné ceny
 • zpětnou vazbu k tvému záměru
 • užitečné kontakty a možnost získání investora
 • zázemí podnikatelského inkubátoru
 • PR a medializaci

Cílem soutěže je:

 • najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem
 • ocenit nejlepší podnikatelské záměry
 • vzdělávat budoucí podnikatele
 • zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem
 • zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji

Podmínkou účasti v soutěži je splnění jedné z podmínek:

 • místo studia ve Zlínském kraji
 • trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • sídlo/místo podnikaní nebo realizace projektu na území Zlínského kraje

Soutěžní kategorie:

 1. Student/studentský tým Střední školy
 2. Soutěžící/soutěžní tým Vysoké školy/Veřejnost

Do soutěže se může přihlásit i podnikatelský záměr/projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku soutěže. Pro splnění této podmínky, musí soutěžící doložit čestné prohlášení o délce realizace svého soutěžního projektu/záměru.

Jak se hodnotí:

Kategorie Střední školy

Hodnocení soutěžních záměrů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení: Ze všech zaslaných záměrů do soutěže budou vybrány nejzajímavější v této kategorii dle hodnotících kritérií, které postoupí do druhého kola hodnocení.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace a obhajoba soutěžních záměrů soutěžícími před odbornou porotou. Odborná porota bude složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů  a osobností českého podnikání. Osobní prezentace probíhá pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Kritéria hodnocení:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovační potenciál záměru
 • realizovatelnost záměru
 • kvalita zpracování
 • prezentace záměru před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení

Kategorie Vysoké školy/Veřejnost

Hodnocení soutěžních záměrů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení – Osobní prezentace všech soutěžících formou Elevator pitch, kteří zaslali své zkrácené podnikatelské záměry, před odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů a osobností českého podnikání. Nejzajímavější záměry poté postoupí do druhého kola soutěže a do  Akceleračního programu. Osobní prezentace probíhá pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Elevator pitch:

 • prezentace v rozsahu max. 3 min.
 • osnova zkráceného podnikatelského záměru ke stažení zde

Akcelerační program:

Pětitýdenní program sloužící k intenzivnímu rozvoji podnikatelských záměrů soutěžících, kteří postoupili z prvního kola hodnocení v kategorii Vysoké školy/Veřejnost. Soutěžící budou mít po tuto dobu k dispozici mentory a kouče ke zpětné vazbě a konzultaci podnikatelských záměrů. V rámci Akceleračního programu budou moct soutěžící také využívat k práci kancelář Coworkingového centra, kterou provozuje Technologické inovační centrum s.r.o. a na základě zpětné vazby od poroty v 1. kole hodnocení budou soutěžící pracovat na posunu svého podnikatelského plánu směrem k realizaci a spuštění projektu/byznysu.

Výsledkem účasti soutěžících v Akceleračním programu bude kompletně zpracovaný podnikatelský záměr dle doporučené osnovy, která je ke stažení zde v max. rozsahu 10 stran A4.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace a obhajoba soutěžních záměrů soutěžících, kteří prošli Akceleračním programem, před odbornou porotou, která bude složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání. Osobní prezentace bude probíhat pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Kritéria hodnocení:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovační potenciál záměru
 • realizovatelnost záměru
 • kvalita zpracování
 • prezentace Elevator pitch/záměru před odbornou porotou
 • Posun záměru v akceleračním programu

Ceny v soutěži:

Oceňuje se první, druhé a třetí místo v obou kategoriích. Jednotlivé ceny jsou definované ve smlouvách s partnery.

Speciální ceny v soutěži:

Cena za nejlepší technický nápad nebo technologické postup

Tuto cenu může udělit hlavní partner soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Cenu má šanci získat podnikatelský záměr, který bude výjimečný především originálním technickým řešením nebo postupem.

Služby datového centra Monaco (cloud, konektivita a další služby)

Ceny uděluje hlavní partner soutěže Synot ICT Service a.s. Tato cena může být rozdělena na libovolný počet soutěžících v různé hodnotě.

Kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína

Cena může být udělena autorům podnikatelského záměru s největším potenciálem k realizaci.
O udělení ceny rozhoduje poskytovatel ceny – Technologické inovační centrum s.r.o.. Jedná se o pronájem kanceláře v podnikatelském inkubátoru Technologického novačního centra s.r.o. (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín) za symbolickou cenu 1 Kč (kancelář cca 18 m2, na období jednoho roku, cena může být upravena s ohledem na aktuální kapacitní možnosti podnikatelského inkubátoru a individuální potřeby realizovaného záměru). Součástí ceny nejsou náklady na energie. Podmínkou je zahájení realizace záměru do 3 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Cena nemusí být udělena.

Cena střední škole – cena nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů.

SŠ jsou nominovány především na základě hledisek:

 • spolupráce v rámci komunikační kampaně soutěže
 • spolupráce při pořádání workshopů/exkurzí pro studenty
 • úspěch studentů dané školy v soutěži
 • počet přihlášených studentů dané školy do soutěže
 • a další dle zkušeností partnerů/organizátora

Ostatní podmínky soutěže:

 • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé podnikatelské záměry.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo seznámit se s předloženými podnikatelskými záměry, a to výhradně pro interní potřebu a z důvodu případného oslovení soutěžících nabídkou služeb Podnikatelského inkubátoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené podnikatelské záměry členům odborné poroty.
 • Na výhru není právní nárok

Prohlášení o mlčenlivosti:

Vyhlašovatel soutěže - Technologické inovační centrum s.r.o. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených podnikatelských záměrech, bude považovat za důvěrné a odborná porota bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely této soutěže.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Můj první milion

Tisková zpráva

PDF dokument 841,12 kB 8.4.2016

Můj první milion. Zájem je stále větší

Tisková zpráva

PDF dokument 565,26 kB 8.2.2016

Cesta k prvnímu milionu – polštářky, monitoring mobilních zařízení či stroj pro výrobu rýn

tisková zpráva

PDF dokument 246,4 kB 25.4.2013

6. ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr vstupuje do fáze hodnocení

tisková zpráva

PDF dokument 138,84 kB 14.3.2013

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012 zná své vítěze

tisková zpráva

PDF dokument 140,18 kB 18.5.2012

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012 vstupuje do fáze hodnocení

tisková zpráva

PDF dokument 170,88 kB 5.3.2012

Startuje 5. ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012

tisková zpráva

PDF dokument 132,45 kB 4.10.2011

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 2010/2011 zná své vítěze

tisková zpráva

PDF dokument 279,52 kB 31.5.2011

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 2010/2011 vstupuje do fáze hodnocení

tisková zpráva

PDF dokument 134,16 kB 18.3.2011

Dejte svým nápadům šanci v soutěži „Nejlepší podnikatelský záměr 2010/2011“

tisková zpráva

PDF dokument 150,04 kB 4.10.2010

Hejtman ocenil nejlepší studentské podnikatelské záměry

tisková zpráva

PDF dokument 141,09 kB 14.5.2010

Startuje třetí ročník soutěže o nejlepší podnikatelský záměr

tisková zpráva

PDF dokument 105,62 kB 8.9.2009


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR