Úspěšné projekty z oblasti investic

Příklady významných investic, které byly realizovány v Libereckém kraji za pomoci agentury CzechInvest

Investor Sektor Země původu Investice  (mil. Kč) Pracovní místa Rok Místo
KAMAX s.r.o. výroba dopravních prostředků Německo 1274,75 121,0
2013 Daliměřice, Turnov
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. gumárenský a plastikářský Německo 151 80,0 2013 Doubí u Liberce
TRW automotive Czech s.r.o. výroba dopravních prostředků Spojené státy americké 347,67 31,0 2013 Jablonec nad Nisou
Laird Technologies s.r.o. elektronický a elektrotechnický Velká Británie a Severní Irsko 149,5 48,0 2013 Liberec
INTEDOOR spol. s r.o. dřevozpracující a papírenský Česká republika 62,69 73,0 2013 Česká Lípa
Drylock Technologies s.r.o.
ostatní
Česká republika 501,5 135 2012 Hrádek nad Nisou
Partner in Pet Food s.r.o. potravinářský Česká republika 251,4 41 2012 Tábor, Česká Lípa
4mobile s.r.o. n. s. Česká republika n. s. n. s. 2012 n. s.
Saul IS spol. s r.o. n. s. Česká republika n. s. n. s. 2012 n. s.
TELMO, spol. s r.o. n. s. Česká republika n. s. n. s. 2012 Jablonec nad Nisou
KSM Castings Holdings GmbH výroba dopravních prostředků Německo 304,1 97 2011 Hrádek nad Nisou
ORITEST spol. s r.o. chemický a farmaceutický Česká republika 5,0 3 2011 Jablonec nad Nisou

Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR