Inovační vouchery

Inovační vouchery pro Vysočinu

Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny nabízí inovační vouchery, na které vyčlenil 2 miliony korun. Jde o program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi z celé České republiky i ze zahraničí.

Kraj podporuje inovační aktivity podniků bez ohledu na jejich velikost. Především ale malé a střední podniky nemají v této oblasti silné zázemí, přitom inovační aktivity v těchto firmách jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření aktivního inovačního prostředí v regionu. Pro firmy samotné jsou, zejména v době recese, inovace nezbytné pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Žádost o dotaci může být podána do 31. května 2014, výše dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 50 až 200 tisíc korun. Výzva grantového programu Inovační vouchery 2014 je ke zhlédnutí na www.fondvysociny.cz.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR