Pre-mentor interního projektu - CzechStarter, ČR

26.1.2017

Agentura CzechInvest aktivně podporuje české podniky – od těch nejmenších, až po velké korporace. Poskytuje komplexní služby i podporu, které firmám slouží k dalšímu rozvoji. Na nejmenší podniky je zaměřen projekt CzechStarter, do kterého máte nyní možnost se zapojit a pomoci českým firmám růst a uspět na poli mezinárodní konkurence. Projekt CzechStarter je určen pro české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je od 0 do 3 let s maximálně 50 zaměstnanci. Cílem projektu je urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP prostřednictvím poskytování specifických služeb mentoringu a poradenství.

Role pre-mentora v projektu CzechStarter je považovaná za zásadní, jelikož pre-mentor posuzuje informace obsažené v předložených dokumentech žadatelem, analyzuje vhodnost jeho účasti v projektu. V rámci osobního setkání se žadatelem doporučuje potřebný okruh/zaměření čerpání služeb na celou dobu případné realizace projektu. Pomáhá s vytipováním mentorů, kteří povedou účastníka k naplnění stanovených cílů. Poskytuje odborné znalostí a konzultace vedoucí k rozvoji žadatele a přípravě na prezentaci před hodnotitelskou komisi.

Služby pre-mentoringu jsou poskytovány před rozhodnutím o schválení a realizací projektu účastníka. Uchazeč má možnost pre-mentorovat více společnosti najednou.

 

Jaká bude Vaše pracovní náplň?

 • Analýza a posouzení informací obsažených v předložených dokumentech žadatelem (cca 3 hod.)
 • Osobní setkání s žadatelem vč. sestavení Plánu rozvoje a vytipování vhodných mentorů (cca 4 hod.)
 • Vypracování posudku (cca 3 hod.) pre-mentora, který bude sloužit jako podklad pro hodnotitelskou komisi, která rozhodne o doporučení či nedoporučení žadatele k účasti v projektu CzechStarter.
 • Účast na nejvýše dvou hodnotitelských komisích u každého účastníka (2x cca 1 hod.), kde bude pre-mentor disponovat hlasovacím právem.
  • Průběžná hodnotitelská komise – v průběhu realizace projektu se může přistoupit k posouzení naplňování cílů stanovených v Plánu rozvoje účastníka.
  • Závěrečná hodnotitelská komise – posouzení naplnění stanovených cílů a rozhodnutí o postupu na Finanční fóra investorů.

 

Co od Vás očekáváme a jaké máme požadavky?

Obecná kritéria

 • Schopnost určování priorit, výborný time management
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Zodpovědný a aktivní přístup
 • 5letá pracovní zkušenost
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost

 Kvalifikační kritéria - uchazeč musí splnit 2 z následujících kritérii:

1. kritérium - splnění jedné z možností a, b znamená splnění 1. kritéria

1a. V uplynulých třech letech po dobu nejméně čtyř měsíců jste měli zkušenost s mentorováním alespoň dvou začínajících podnikatelských subjektů (čtyři měsíce mentoringu u každého subjektu).

1b. V uplynulých třech letech jste realizovali tzv. „chytrou investici“ (stali se podílníkem, který přináší do podnikatelského subjektu své know how a probíhá výměna informací obdobně jako při mentoringu) alespoň v jednom úspěšném podnikatelském subjektu.

2. kritérium - splnění jedné z možností a, b, c znamená splnění 2. kritéria

2a. Prokazatelná zkušenost s vedením prosperující soukromé společnosti na pozici jednatele (CEO), zástupce jednatele, provozního ředitele (COO), ředitele obchodního, finančního nebo marketingového po dobu minimálně pět let (v případě vykonávání více pozic se doba sčítá).

2b. V uplynulých pěti letech jste založili, nebo jste po dobu nejméně jednoho roku vykonávali důležitou funkci na pozici jednatele (CEO), zástupce jednatele, provozního ředitele (COO), ředitele obchodního, finančního nebo marketingového alespoň v jednom úspěšném začínajícím podnikatelském subjektu (v případě vykonávání více pozic se doba sčítá).

2c. V uplynulých pěti letech jste alespoň jeden rok měli zkušenost s vedením a realizací akceleračního programu nebo zkušenost s vedením podnikatelského inkubátoru.

Další zkušenosti, které jsou výhodou:

 • Organizace seminářů, spolupráce s inkubátory, akcelerátory apod.
 • Zkušenosti s hodnocením projektů v rámci strukturálních fondů

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Navázání kontaktů s nově vznikajícími inovativními firmami s růstovým potenciálem
 • Možnost účastnit se networkingových akcí a propojování s partnery
 • Příležitost podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR
 • Šanci být u zrodu úspěšných českých firem s nadnárodním potenciálem, jak se to podařilo v minulosti (STRV, Corinth, Sewio Networks, Reporting.CZ)
 • Úvazek formou DPČ, možnost spolupráce až do září 2019

 

Více informací naleznete na internetových stránkách projektu Podpora start-upů: www.podporastartupu.cz.

 

V případě zájmu zašlete e-mailem strukturovaný životopis společně s přihláškou a všemi přílohami dokládající splnění zvolených kritérií uvedených v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení není stanovena. Příjem přihlášek je kontinuální.

 

Kontakt:
Bc. Veronika Kudelová

veronika.kudelova@czechinvest.org; +420 296 342 718, +420 601 122 258

Adresa:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Personální odbor, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 


Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura CzechInvest prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura CzechInvest se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:
Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

Máte-li zájem o uvedenou pozici, vyplňte prosím následující formulář:
Maximální velikost jednoho souboru: 1MB

přidat další přílohu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Jednotná přihláška pro pre-mentory a mentory

MS Word dokument 415,04 kB 26.1.2017

Pre-mentor a mentor CzechStarter

Přihláška

MS Word dokument 154,54 kB 26.1.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR