Odbor marketingu a komunikace

Odbor marketingu a komunikace navrhuje marketingovou strategii agentury CzechInvest, podílí se na její realizaci a eviduje její plnění. Dohlíží na vzájemné vztahy mezi jednotlivými účastníky procesu marketingu a komunikace a specifikuje kompetence a zásady v poskytování informací zejména uvnitř CzechInvestu, ve vztahu k médiím, laické i odborné veřejnosti a k orgánům veřejné správy.


http://www.czechinvest.org/data/imgs/04015l.jpg

Jaroslav Holý

Ředitel Odboru marketingu a komunikace 

Kontakt

Tel.: 296 342 538

e-mail: jaroslav.holy@czechinvest.org

 

http://www.czechinvest.org/data/imgs/04015l.jpg

Petra Menclová

Vedoucí Oddělení komunikace a tisková mluvčí

Kontakt

Tel.: 296 342 430

Mob: 724 928 447

e-mail: petra.menclova@czechinvest.org


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR