Odbor interního auditu a kontroly

Odbor interního auditu a kontroly zabezpečuje v rámci celé agentury výkon interního auditu, dále vykonává zejména kontrolu plnění úkolů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, usnesení vlády, příkazů státních orgánů ČR týkajících se činnosti agentury a příkazů generálního ředitele agentury.


 

Lucie Malenická

Ředitelka Odboru interního auditu a kontroly

Kontakt:

Tel.: 296 342 500


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR