Divize vnitřních služeb

Divize vnitřních služeb komplexně zajišťuje provozní potřeby CI. Zabezpečuje služby v oblasti řízení lidských zdrojů. Plní úkoly na úseku plánování, rozpočtování a finančního hospodaření. Poskytuje právní služby pro interní potřeby organizace. Poskytuje podporu pracovníkům jako koncovým uživatelům v oblasti ICT. Zajišťuje činnosti v oblasti technickohospodářské správy, poskytuje jiné služby související s vnitřním chodem organizace, zejména v rámci rezortního centrálního nákupu atp. Včele divize stojí ředitel divize Jan Urban, kterému jsou přímo podřízení ředitelé jednotlivých odborů. Ředitel divize zastupuje GŘ v době jeho nepřítomnosti nebo pracovní zaneprázdněnosti.

Divize se člení na níže uvedené odbory:

  • Odbor personální
  • Odbor ekonomický
  • Odbor právní
  • Odbor informačních technologií
  • Odbor technickohospodářské správy

Bc. Jan Urban

Ředitel Divize vnitřních služeb

Kontakt:

Tel.: 296 342 840

 

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR