Mentor interního projektu - CzechStarter, ČR

26.1.2017

Agentura CzechInvest aktivně podporuje české podniky – od těch nejmenších, až po velké korporace. Poskytuje komplexní služby i podporu, které firmám slouží k dalšímu rozvoji. Na nejmenší podniky je zaměřen projekt CzechStarter, do kterého máte nyní možnost se zapojit a pomoci českým firmám růst a uspět v mezinárodní konkurenci. Projekt CzechStarter je určen pro české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je od 0 do 3 let s maximálně 50 zaměstnanci. Cílem aktivity je urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP prostřednictvím poskytování specifických služeb mentoringu a poradenství.

Role mentora v projektu CzechStarter je považovaná za klíčovou, neboť mentor se stává oporou, rádcem, poskytovatelem cenné zpětné vazby, pozorovatelem, který dokáže poskytnout konstruktivní kritiku účastníkům CzechStarteru.

Jeho hlavní motivací není finanční odměna, ale ochota předávat začínajícím podnikatelům praktické zkušenosti s komercializací produktu či služby, poskytnout mentoring v oblasti managementu, marketingu, řízení společnosti apod. Mentor pomáhá účastníkovi rozpoznat svůj potenciál a schopnosti. Poskytuje podporu, vedení a objektivní pohled na možnosti a směřování účastníka na současném trhu. V neposlední řadě zvyšuje připravenost účastníka na získání finančních prostředků pro další rozvoj podnikání.

Služby mentoringu jsou poskytovány v průběhu max. 7 měsíců pro jednoho účastníka.¨Uchazeč má možnost mentorovat max. 3 společností najednou.

 

Jaká bude Vaše pracovní náplň?

 • Poskytování mentoringu vycházející z vlastní podnikatelské zkušenosti
 • Vedení účastníka ke splnění podnikatelského záměru
 • Podílení se na přípravě a modifikacích podnikatelského záměru a přípravě prezentace pro investory (vstup rizikového kapitálu)
 • Pomoc s komercializací produktu s využitím vlastních kontaktů
 • Koordinace realizace Rozvojového plánu účastníka a podílení se na načasování poskytnutí poradenských služeb, tj. doporučuje způsob řešení situací/problémů.
 • Asistence účastníkovi s případným vstupem rizikového kapitálu
 • Směrování a akcelerování účastníka k růstu jeho podnikání a získání potřebných finančních a vědomostních zdrojů
 • Ocenění současné a budoucí pozice inovativního nápadu z hlediska předpokládaného technologického vývoje v daném oboru, v případě potřeby včetně analýzy možností uplatnění v jiném oboru; technická expertiza (např. využití alternativního materiálu, řešení apod.)
 • Zajištění prověření novosti a podmínek pro ochranu duševního vlastnictví; zhodnocení existujících ochran duševního vlastnictví – zejména patentů, zda daný inovativní nápad neporušuje některou z existujících ochran
 • Oceňování tržní způsobilosti, např. vyhodnocením tržních rizik a příležitostí pro firmu, průzkumem/ověřením poptávky na domácích, ale i zahraničních trzích; analýza trendů (společenských, ekonomických a technologických) s vlivem na očekávanou poptávku a využitelnost inovativního nápadu; provádění monitoringu a evaluace rizik z postupu konkurence
 • Vyhodnocování manažerského týmu pro inovativní nápad (zhodnocení, zda současný „management“ je dostatečný, či zda je třeba tým rozšířit)
 • Oponentura, zdokonalování a rozvíjení  podnikatelského záměru pro  inovativní nápad včetně posouzení a oponentury finančního plánu ve formě přijatelné pro rizikový kapitál
 • Zprostředkování kontaktů na potenciální investory – fondy rizikového kapitálu / business angels apod.
 • Zprostředkování kontaktu na potenciální zákazníky a/nebo partnery v tuzemsku a zahraničí

 

Co od Vás očekáváme a jaké máme požadavky?

Obecná kritéria:

 • Schopnost určování priorit, výborný time management
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Zodpovědný a aktivní přístup
 • 5letá pracovní zkušenost
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost

Kvalifikační kritéria - uchazeč musí splnit 2 z následujících kritérii:

1. kritérium - splnění jedné z možností a, b znamená splnění 1. kritéria

1a. V uplynulých třech letech po dobu nejméně čtyř měsíců jste měli zkušenost s mentorováním alespoň dvou začínajících podnikatelských subjektů (čtyři měsíce mentoringu u každého subjektu).

1b. V uplynulých třech letech jste realizovali tzv. „chytrou investici“ (stali se podílníkem, který přináší do podnikatelského subjektu své know how a probíhá výměna informací obdobně jako při mentoringu) alespoň v jednom úspěšném podnikatelském subjektu.

2. kritérium - splnění jedné z možností a, b, c znamená splnění 2. kritéria

2a. Prokazatelná zkušenost s vedením prosperující soukromé společnosti na pozici jednatele (CEO), zástupce jednatele, provozního ředitele (COO), ředitele obchodního, finančního nebo marketingového po dobu minimálně pět let (v případě vykonávání více pozic se doba sčítá).

2b. V uplynulých pěti letech jste založili, nebo jste po dobu nejméně jednoho roku vykonávali důležitou funkci na pozici jednatele (CEO), zástupce jednatele, provozního ředitele (COO), ředitele obchodního, finančního nebo marketingového alespoň v jednom úspěšném začínajícím podnikatelském subjektu (v případě vykonávání více pozic se doba sčítá).

2c. V uplynulých pěti letech jste alespoň jeden rok měli zkušenost s vedením a realizací akceleračního programu nebo zkušenost s vedením podnikatelského inkubátoru.

Další zkušenosti, které jsou výhodou:

 • Organizace seminářů, spolupráce s inkubátory, akcelerátory apod.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Navázání kontaktů s nově vznikajícími inovativními firmami s růstovým potenciálem
 • Možnost podílet se na výběru mentorovaného start-upu
 • Příležitost přispět k rozjezdu podnikání a akceleraci firem nejen na domácím trhu
 • Šanci být u zrodu úspěšných českých firem s nadnárodním potenciálem, jak se to podařilo v minulosti (STRV, Corinth, Sewio Networks, Reporting.CZ)
 • Příležitost podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR
 • Umístnění medailonku, fotografie a odkazu na LinkedIN profil na webu interního projektu
 • Možnost účastnit se networkingových akcí a propojování s partnery a zahraničními mentory
 • Úvazek formou DPČ, možnost spolupráce až do září 2019

 

Více informací naleznete na internetových stránkách projektu Podpora start-upů: www.podporastartupu.cz.

 

V případě zájmu zašlete e-mailem strukturovaný životopis společně s přihláškou a všemi přílohami dokládající splnění zvolených kritérií uvedených v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení není stanovena. Příjem přihlášek je kontinuální.

 

Kontakt:
Bc. Veronika Kudelová

veronika.kudelova@czechinvest.org; +420 296 342 718, +420 601 122 258

Adresa:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Personální odbor, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 


Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura CzechInvest prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura CzechInvest se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:
Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

Máte-li zájem o uvedenou pozici, vyplňte prosím následující formulář:
Maximální velikost jednoho souboru: 1MB

přidat další přílohu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Jednotná přihláška pro pre-mentory a mentory

MS Word dokument 415,04 kB 26.1.2017

Pre-mentor a mentor CzechStarter

Přihláška

MS Word dokument 154,54 kB 26.1.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR