Kancelář generálního ředitele

Sekretariát generálního ředitele agentury CzechInvest pomáhá generálnímu řediteli při plnění úkolů spadajících do jeho kompetence, spravuje a koordinuje jeho agendu, jeho interní komunikaci vůči ostatním útvarům agentury CzechInvest, stejně jako externí komunikaci vůči veřejnosti a ostatním orgánům veřejné správy.

Kadlecová Jana

Tel: 296 342 818

Kupcová Jana

Tel: 296 342 523


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR