Expert interního projektu, ČR

26.1.2017

Agentura CzechInvest aktivně podporuje české podniky – od těch nejmenších, až po velké korporace. Poskytuje komplexní služby i podporu, které firmám slouží k dalšímu rozvoji. Na začínající podniky jsou zaměřeny projekty CzechStarter, CzechAccelerator a CzechMatch, které jsou určené pro české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je maximálně 7 let a mají nejvýše 50 zaměstnanců.

V obecné rovině spočívá úloha experta interního projektu v účasti na hodnotitelských komisích, kde se budete společně s ostatními členy komisí podílet na hodnocení žadatelů a účastníků interního projektu. Vy jako expert budete disponovat hlasovacím právem, prostřednictvím něhož můžete doporučit nebo nedoporučit žadatele k účasti ve vybraných projektech, k participaci účastníků CzechStarteru na Finančním fóru a posoudit naplnění jejich cílů stanovených na začátku realizace projektu.

 

Jaká bude Vaše pracovní náplň?

 • Studium, analýza a posouzení informací v zaslaných dokumentech před konáním každé hodnotitelské komise
 • Poskytování zpětné vazby na prezentaci žadatele/účastníka (dle druhu komise)
 • Doporučení/nedoporučení žadatele k účasti v CzechStarter Basic, CzechAccelerator, CzechMatch
 • Doporučení/nedoporučení účastníka do Gold fáze CzechStarter
 • Závěrečné hodnocení účastníka a doporučení/nedoporučení účastníka k účasti na Finančním fóru

 

Co od Vás očekáváme a jaké máme požadavky?

Obecná kritéria

 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Zodpovědný a aktivní přístup
 • Přehled v oblasti nových technologii
 • 5letá pracovní zkušenost
 • Komunikativní znalost angličtiny
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost

Kvalifikační kritérium - uchazeč musí splnit 1 z následujících možností kvalifikačního kritéria:

a. V uplynulých třech letech jste realizovali tzv. „chytrou investici“ (stali se podílníkem, který přináší do podnikatelského subjektu své know-how a probíhá výměna informací obdobně jako při mentoringu) alespoň ve dvou úspěšných podnikatelských subjektech.

b. Prokazatelná zkušenost s vedením prosperující soukromé společnosti, korporace na pozici jednatele (CEO), zástupce jednatele, provozního ředitele (COO), ředitele obchodního, finančního nebo marketingového po dobu minimálně dvou let (v případě vykonávání více pozic se doba sčítá).

c. V uplynulých pěti letech po dobu alespoň dvou let jste působili v investorské skupině, která se zaměřovala zejména na podnikatelské subjekty (v případě působení ve více investorských skupin se doba sčítá).

d. V uplynulých pěti letech alespoň jeden rok jste měli zkušenost s vedením a realizací akceleračního programu nebo zkušenost s vedením podnikatelského inkubátoru.

Výhodou:

 • Spolupráce s inkubátory, akcelerátory
 • Spolupráce se start-upy nebo s inovativní společností do 5 let stáří s maximálně 50 zaměstnanci
 • Působení v zahraniční společnosti/zkušenost s mentorování zahraniční společnosti/příprava české společnosti pro působení v zahraničí

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Navázání kontaktů s nově vznikajícími inovativními firmami s růstovým potenciálem
 • Spolupodílení se na výběru účastníků v interním projektu
 • Příležitost podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR
 • Šance být součástí projektu, který pomáhá začínajícím podnikatelům k mezinárodní expanzi
 • Možnost účastnit se networkingových akcí a propojování s partnery
 • Úvazek formou DPP, možnost spolupráce až do září 2019

 

Více informací naleznete na internetových stránkách projektu Podpora start-upů: www.podporastartupu.cz.

 

V případě zájmu zašlete e-mailem strukturovaný životopis společně s přihláškou a všemi přílohami dokládající splnění zvolených kritérií uvedených v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení není stanovena. Příjem přihlášek je kontinuální.

 

Kontakt:
Bc. Veronika Kudelová

veronika.kudelova@czechinvest.org; +420 296 342 718, +420 601 122 258

Adresa:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Personální odbor, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 


Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura CzechInvest prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura CzechInvest se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:
Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

Máte-li zájem o uvedenou pozici, vyplňte prosím následující formulář:
Maximální velikost jednoho souboru: 1MB

přidat další přílohu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Expert hodnotitelské komise

Přihláška

MS Word dokument 423,49 kB 26.1.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR