Divize zahraničních aktivit

Divize zahraničních aktivit zajišťuje prezentaci nabídky investičních příležitostí a možností vědecko-výzkumné spolupráce ČR v prioritních sektorech CI. Prostřednictvím marketingových aktivit v zahraničí odpovídá za generování relevantních poptávek. Zahraniční aktivity divize jsou realizovány na základě marketingového plánu a prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří a specialistů divize, kteří navrhují a realizují marketingové aktivity CzechInvestu na zahraničních trzích. V čele divize stojí ředitel divize Tomáš Vavrečka, kterému jsou přímo podřízeni ředitelé jednotlivých odborů:

Divize zharaničních aktivit se člení na odbory:

  • Odbor generování projektů
  • Odbor zahraničních zastoupení

Mgr. Tomáš Vavrečka

Ředitel divize zahraničních aktivit

Kontakt:

Tel.: 296 342 484

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR