Divize MSP a regionů

Náplní Divize MSP a regionů je zabezpečit činnosti Agentury v oblasti koncepční podpory malých a středních firem a činností poskytování podpory rozvoje podnikatelského prostředí v rámci jednotlivých regionů, která je zajišťována sítí regionálních kanceláří. Zároveň zastřešuje standardizaci a koordinaci projektového procesu při řízení a realizaci strategických záměrů realizovaných na principu interních projektů. V čele divize stojí ředitel divize Vojtěch Rajtr, kterému jsou přímo podřízení ředitelé jednotlivých odborů.

Divize se člení na níže uvedené odbory:

  • Odbor regionálních kanceláří
  • Odbor malého a středního podnikání a interních projektů
  • Odbor startupů

Bc. Vojtěch Rajtr

Ředitel Divize MSP a regionů

Kontakt:

Tel.: 296 342 471

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR