Divize investic

Divize investic zajišťuje podporu konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory domácích a zahraničních investorů. Vytváří dlouhodobou strategii Divize a garantuje její plnění. Zajišťuje veškeré služby podpory investičních projektů, včetně následné péče v rámci České republiky. Spolupracuje s dalšími útvary CzechInvestu na generování nabídky a jejich prezentace doma a v zahraničí. V čele divize stojí ředitel divize Martin Krejčí, kterému jsou přímo podřízeni ředitelé jednotlivých odborů.

Divize se člení na níže uvedené odbory:

  • Odbor řízení investičních projektů
  • Odbor podpory investičních projektů
  • Odbor řízení podnikatelských nemovitostí

Ing. Martin Krejčí

Pověřen vedením Divize investic

Kontakt:

Tel.: +420 296 342 522

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR